ΧΟΡΗΓΟΙ

Η 1η Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021 προσφέρεται για χορηγία και οικονομική υποστήριξη από εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να προβληθούν και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν την Agri Innovation expo.

Τα ανταποδοτικά οφέλη των χορηγών της 1ης Έκθεσης Έρευνας, Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διεξαχθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνουν προβολή του λογότυπου της εταιρείας, με τους εξής τρόπους:

  1. Στις ανακοινώσεις πριν από την έκθεση αλλά και στα δελτία τύπου μετά το πέρας αυτής,
  2. Στα έντυπα των εκθετών
  3. Στο ΒACKDROP στο χώρο της έκθεσης
  4. Στην ιστοσελίδα έκθεσης

Παρακάτω παρατίθενται οι χορηγοί μας.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: